Επικοινωνία

Για την επικοινωνία σας με τα διάφορα τμήματα επικοινωνήστε με το αντίστοιχο e-mail

Γενικές Πληροφορίες: info@biofresco.gr
Πωλήσεις: sales@biofresco.gr
Πωλήσεις Αθηνών: sales-Athens@biofresco.gr
Εξαγωγές: export@biofresco.gr
Ποιοτικός έλεγχος: quality@biofresco.gr
Μαναβική: fresh@biofresco.gr
Παραγωγή: bakery@biofresco.gr
Λογιστήριο: accounting@biofresco.gr
Διοίκηση: stivkour@biofresco.gr
Μάρκετινγκ: marketing@biofresco.gr