Επικοινωνία

Για την επικοινωνία σας με τα διάφορα τμήματα επικοινωνήστε με το αντίστοιχο e-mail

Γενικές Πληροφορίες: [email protected]
Πωλήσεις: [email protected]
Πωλήσεις Αθηνών: [email protected]
Εξαγωγές: [email protected]
Ποιοτικός έλεγχος: [email protected]
Μαναβική: [email protected]
Παραγωγή: [email protected]
Λογιστήριο: [email protected]
Διοίκηση: [email protected]
Μάρκετινγκ: [email protected]