Bιοδυναµική γεωργία και ποιότητα DEMETER

Η βιοδυναµική γεωργία είναι µια οικολογική γεωργία που λαµβάνει υπ’ όψη της και αφανείς δυνάµεις στη φύση, όπως δυνάµεις ζωής, ψυχικές δυνάµεις και πνευµατικές δυνάµεις.

-∆υνάµεις ζωής είναι αυτές που έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή. -Ψυχικές δυνάµεις είναι αυτές που δηµιουργούν όργανα σ’ έναν οργανισµό.

-Πνευµατικές δυνάµεις είναι αυτές που δίνουν το αρχέτυπο του είδους σε κάθε φυτό και ζώο, κάτι πριν από τα γονίδια και κληρονοµικότητα.

Τα ιδεώδη στην βιοδυναµική γεωργία είναι:

• Το αγρόκτηµα να γίνει ένας ζωντανός οργανισµός µε την µέγιστη εφικτή αυτάρκεια, δηλαδή µείωση όσο το δυνατόν των εισροών και αύξηση της παραγωγικότητας.

• Η τόνωση της ιδιοτυπίας του αγροκτήµατος, να έχει δηλαδή τη δική του ατοµικότητα.

 • Τα προϊόντα να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροκτήµατος, τη δική τους ταυτότητα. Αυτό εκφράζεται µε καλή γεύση και οργανοληπτικές ιδιότητες. Αυτά επιτυγχάνονται µε τα εξής:

 • Ζωντάνεµα του εδάφους, δηλαδή ποικιλοµορφία στους οργανισµούς του εδάφους µε κατάλληλη οργανική λίπανση, η οποία δεν θα περιέχει µόνο υλικά, ουσίες, αλλά θα δηµιουργεί και ευνοϊκές συνθήκες και τάσεις, δυνάµεις, ώστε να ευνοείται η βλάστηση και δυναµικότητα των αναπτυσσοµένων φυτών .

• Βασικό ρόλο έχει η χρήση των βιοδυναµικών παρασκευασµάτων, κάτι σαν οµοιοπαθητικά σκευάσµατα, τα οποία καλό είναι ο καθένας να τα φτιάχνει µόνος του στο κτήµα του, µπορεί όµως και να τα προµηθεύεται από άλλα κτήµατα.

• Τα γεωργικά ζώα του κτήµατος πρέπει ως επί το πλείστον να τρέφονται µε φυτά και καρπούς που έχουν αναπτυχθεί µ’ αυτό τον τρόπο και όσα µπορούν να τραφούν από το κτήµα αυτό, ώστε να προσφέρουν όχι µόνο τα άριστα ζωικά προϊόντα αλλά και την κατάλληλη κοπριά, το εµβόλιο γονιµότητας, για το συγκεκριµένο κτήµα. Αν δεν υπάρχουν γεωργικά ζώα στο κτήµα, τότε η κοπριά για λίπανση να προέρχεται από ζώα ελευθέρας βοσκής της περιοχής και να κοµποστοποιείται ανάλογα.

Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της βιοδυναµικής γεωργίας.

Για ν’ αναγνωριστούν τα προϊόντα ως βιοδυναμικά με το διεθνώς κατοχυρωμένο και αναγνωρισμένο σήμα εγγύησης της ιδιαίτερης αυτής ποιότητας DEMETER (πρόκειται για την ελληνική λέξη Δημήτηρ, η αρχαία θεά της γεωργίας) απαιτούνται τα εξής:

1) Το αγρόκτηµα, η επιχείρηση, να έχει και να συνεχίζει να έχει την πιστοποίηση: πλήρως βιολογικό προϊόν της ευρωπαϊκής κοινότητας

2) Να εφαρµόζεται επιπλέον και ο κανονισµός, οι προδιαγραφές, Demeter για να φθάσουν τα προϊόντα στην ιδιαίτερη ποιότητα DEMETER.

3) Το αγρόκτηµα συνιστάται να ξεκινήσει µε έναν αναγνωρισµένο σύµβουλο βιοδυναµικής (ο σύλλογος κάθε χώρας µπορεί να συστήσει κάποιον σύµβουλο).

4) Ο υπεύθυνος του κτήµατος, επιχείρησης, να συµµετάσχει σ’ έναν σύλλογο, οργάνωση, βιοδυναµικής γεωργίας αναγνωρισµένο από την Demeter International και. να παρακολουθήσει κάποια ανάλογα σεµινάρια (οργανώνει ο σύλλογος).

 5) Να ελέγχεται για την εφαρµογή του κανονισµού Demeter από έναν φορέα εξουσιοδοτηµένο από την οργάνωση βιοδυναµικής της χώρας, αν υπάρχει, ή την Demeter International.

6) Ο παραγωγός να γνωρίζει όσα εισάγει και χρησιµοποιεί στο κτήµα: πώς παράγονται, τι κάνουν.

Διαφορές βιοδυναµικών προϊόντων DEMETER από τα βιολογικά:

• Έχουν ως προϋπόθεση την πιστοποίηση «πλήρες βιολογικό προϊόν» για να ελέγχονται επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Demeter.

 • Έχουν ιδιαιτερότητα στην ποιότητά τους, ποιότητα Demeter, παγκοσµίως κατοχυρωµένη και γνωστή.

• Έχουν καλή γεύση και συµπεριφορά, διατηρούν περισσότερο βιταµίνες και ζωντάνια, δεν µαραίνονται τόσο εύκολα, έχουν καλύτερη οργανοληπτική αποδεκτικότητα από τον ανθρώπινο οργανισµό.

• Μεταβιβάζουν υγεία, ζωτικότητα και έµµεσα δυνατότητες για πνευµατική εξέλιξη στον άνθρωπο. Επιπλέον ο καταναλωτής ξέρει ότι αγοράζοντας τέτοια προϊόντα ενισχύει κάποιον που λειτουργεί εξυγιαντικά στη φύση και στον άνθρωπο.

Fair trade-αλληλέγγυο εμπόριο

Το Fair Trade είναι ένας εμπορικός συνεταιρισμός, βασισμένος στο διάλογο, τη διαφάνεια και το σεβασμό, που αναζητά μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο διεθνές εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εμπορίου και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργατών, κυρίως στο Νότο. Οι οργανώσεις δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου (υποστηριζόμενες από τους καταναλωτές) είναι ενεργά αφοσιωμένες στην υποστήριξη των παραγωγών, στην ενημέρωση και στην εκστρατεία για αλλαγές στους κανόνες και τις πρακτικές του συμβατικού διεθνούς εμπορίου». (Δεκέμβριος 2001)

Παγκοσμίως το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ελέγχεται από την Παγκόσμια Οργάνωση για το Δίκαιο Εμπόριο (WFTO), που πιστοποιεί συνεταιρισμούς παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οργανώσεις στις πλούσιες χώρες, που προωθούν τις αξίες και τις αρχές του κινήματος του Δίκαιου Εμπορίου (όπως η Fair Trade Hellas) και οργανώσεις και εμπορικούς συνεταιρισμούς στις πλούσιες χώρες που εμπορεύονται ή και πιστοποιούν τα προϊόντα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα κριτήρια συμφωνήθηκαν το 2009 στη Χάρτα των Αρχών του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (Charter of Fair Trade Principles) και αποτελεί το μοναδικό διεθνές σημείο αναφοράς για το Fair Trade.

Στην Ευρώπη, το Δίκαιο Εμπόριο έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009) και την Επιτροπή των Περιφερειών (2010).

Σήμερα περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μικροί παραγωγοί σε περισσότερες από 50 αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν στην Παγκόσμια Οργάνωση για το Δίκαιο Εμπόριο.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η βιολογική γεωργία είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, που προστατεύει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρισης του οικοσυστήματος , προασπίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των καταναλωτών.

Η διαφορά της βιολογικής καλλιέργειας από τη συμβατική έχει να κάνει, κυρίως, με τον τρόπο ο αγρότης διαχειρίζεστε την καλλιέργεια:

1)τα χημικά λιπάσματα αντικαθιστώνται πλήρως με οργανικά, από φυτικά και ζωικά υπολείμματα, που συναντώνται στη φύση, καθώς επίσης και με ορυκτά πετρώματα

2)Η αντιμετώπιση των ασθενειών πραγματοποιείτε με την πρόληψη, χωρίς καμία προσθήκη φυτοφαρμάκων και μυκητοκτόνων

Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:

● Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.

● Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα)

● Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

● Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.

● Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.

● Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ

Ο Οργανισμός ΔΗΩ ιδρύθηκε το 1993 είναι κοινωφελής κοινωνικός φορέας και έχει τη νομική μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και διαθέτει πολυετή εμπειρία, ηγετικής δραστηριότητας και παρουσίας στο χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. 

● Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 21η Ιουλίου 1993 ως Επίσημος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι ο ιστορικότερος οργανισμός πιστοποίησης του κλάδου με τον κωδικό GR- BIO – 01.

● Είναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που διαπιστεύτηκε από Ε.ΣΥ.Δ. στις 27 Νοεμβρίου 2001 κατά το Πρότυπο ΕΝ-45011 

● Στις 13 Νοεμβρίου 2002 διαπιστεύτηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με το πρότυπο NOP Final Rule.

● Στις 3 Οκτωβρίου 2002 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά (CAQ), για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που προορίζονται για την αγορά του Καναδά.

● Στις 15 Οκτωβρίου 2010, διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021, για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων EN ISO 22000:2005 

● Στις 28 Ιουνίου 2011 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), με πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021, για την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008. 

.  Σε συνεργασία με Αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης, παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες πιστοποίησης. 

● Σε συνεργασία με τον ιταλικό οργανισμό ICEA, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για βιολογικά καλλυντικά και απορρυπαντικά.

● Σε συνεργασία με διεθνείς φορείς πιστοποίησης παρέχει επίσης υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις και άλλων διεθνών προτύπων για τα βιολογικά προϊόντα, όπως KRAV – Σουηδία, BIOSUISSE – Ελβετία, JAS – Ιαπωνία, Delinat – Βιολογικό κρασί, GOTS – Βιολογικά Υφάσματα.

Eγκυρότητα και Διαφάνεια

Η λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές (ΟΠΕΓΕΠ , ΕΣΥΔ, Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Επιπλέον εποπτεύεται από ένα ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αμεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιημένων επιχειρηματιών.

Συμμετοχές 

Ο Οργανισμός ΔΗΩ
 Είναι μέλος του Ιταλικού Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ICEA

 ● Είναι μέλος του Κροατικού Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων AGRIBIOCERT
 ● Είναι μέλος της HELLASCERT (Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης Πιστοποίησης)
 ● Είναι μέλος της IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανώσεων για την βιολογική Γεωργία), ενώ μετέχει ενεργά τόσο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο (E.U Group) της IFOAM, ένα συμβουλευτικό όργανο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της βιολογικής γεωργίας όσο και στο Μεσογειακό Τμήμα της IFOAM (AGROBIOMEDITERRANEO)
 ● Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής

Υποστήριξη και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα

Η τεχνογνωσία του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού ΔΗΩ προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση στους πιστοποιημένους επιχειρηματίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να ενταχθούν στα Συστήματα Πιστοποίησης που δραστηριοποιείται.
Το έμπειρο προσωπικό του Οργανισμού ΔΗΩ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία για κάθε του βήμα που αφορά την πιστοποίηση του, την νομοθεσία και τις αλλαγές στις απαιτήσεις, με την ιστοσελίδα του, την έκδοση του τριμηνιαίου Περιοδικού ΔΗΩ, την έκδοση μηνιαίου Newsletter, με ειδικές ημερίδες, σεμινάρια και εξειδικευμένα βιβλία και φυλλάδια για επιχειρήσεις και παραγωγούς.

Έχει οργανώσει:

 ● Το 4ο Μεσογειακό Συνέδριο της IFOAM- Αθήνα 1993
 ● Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς- Καλαμάτα 1994
 ● Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού- Τρίπολη 1996
 ● Τη Διεθνή Μεσογειακή συνάντηση με θέμα: «Agenda 2000 και βιολογική γεωργία στις Μεσογειακές χώρες»- Μυτιλήνη 2000. Σε συνεργασία με τον Ιταλικό Οργανισμό ΑΙΑΒ και τον Ισπανικό CAAE, συνδιοργάνωσε αντίστοιχες εκδηλώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2001, στην Ιταλία (Vignola και Grosseto) και στην Ισπανία (Cordoba).
 ● Το Διεθνές Συνέδριο του Μεσογειακού Τμήματος της IFOAM (AgriBioMediterraneo) για τη Βιολογική Γεωργία και τον Αγρο-Οικο-Τουρισμό στην Μεσόγειο- Ζάκυνθος Σεπτέμβριος 2011